Radio Adu najčešće slušate...

Radio Adu najčešće slušate...
Putem interneta
70  85.4%
Ne slušam Radio Adu
8  9.8%
Podjednako
3  3.7%
Preko antene
1  1.2%

Broj glasača  :  82
Prvo glasanje  :  petak, 08 jun 2012 01:10
Poslednje glasanje  :  četvrtak, 17 septembar 2020 18:27